Murberget, Länsmuseet Västernorrland

  • Murberget, Länsmuseet Västernorrland

    Det är alltid spännande utställningar i museet.
  • Friluftsmuseet Murberget

    En upplevelse i miljöer från svunna tider.
  • Friluftsmuseet Murberget

    En upplevelse i miljöer från svunna tider.

På Murberget finns länets gemensamma minne. Genom oväntade möten mellan arvet och konsten, mellan Västernorrland och omvärlden!

Aktuellt

Öppettider

Alla dagar
10.00 - 17.00

Några av de fasta utställningarna är:

Moderna tider
I Moderna tider berättas om människors drömmar. Med hjälp av bouppteckningar, dagböcker, brev och porträtt har vi kommit människorna närmre.

Möten mellan älvarna
I utställningen möts människor och natur, teknik och material. Här möts kust och inland, fångstmark och bondebygd, skogarnas dunkel och åkrarnas ljus.

Syn för sägen
Utställningen visar valda "spadtag" med föremål av sten och metall från 1200-talet och framåt. Under 1500-talet blir den illegala marknadsplatsen Härnösand upphöjd till stad.

Friluftsmuseet Murberget


På området ligger även Friluftsmuseet Murberget, ett av landets största i sitt slag.

Här finns flera bebyggelsemiljöer som berättar om livet i mellannorrland under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.