Bilder som förändrar världen

Bilder som förändrar världen är en utställning framtagen av  Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson och Gävle kommun.

Alla har rätt att drömma och att drömma stort. Att drömma är att fortfarande se alla möjligheter. Fördomar och stereotyper blockerar de möjligheterna. Varje blockering och varje dröm som dör är en förlust. För drömmaren och för samhället. För oss alla.

Tid och plats

8 januari - 1 februari
Utställningen, plan 2

Härnösands bibliotek, Universitetsbacken 3

Man med skäggkrans av blommor