Dramatenaktuella Alfhild Agrell hyllas med minnesplats i Härnösand

Alfhild Agrell

Alfhild Agrell, fotograferad år 1889 av Anton Blomberg. Negativet (C2452) ingår i Stockholms stadsmuseums samling.

Hon nämns i samma andetag som Ibsen och hennes verk spelades i långt större utsträckning på 1880-talet än Strindbergs. Alfhild Agrell från Härnösand fick stor uppmärksamhet för sin debattinriktade dramatik. Nu hyllas hon med ett konstverk i hemstaden Härnösand.

– Alfhild Agrell var en nationell angelägenhet på sin tid och hennes verk är högst aktuella än idag. Vi söker nu en konstnär som vill ge förslag på hur vi ska lyfta denna starka förebild och skickliga dramatiker, säger Karin Frejarö, ordförande i kulturutskottet.

Platsen för konstverket ligger i anslutning till Stora torget i Härnösand. I underlaget till konstnärerna efterfrågas ett digitalt konstverk. Fram till den 9 oktober ät det fritt fram att komma med förslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som får arvoderade skissuppdrag. I juni 2018 ska verket vara klart. Invigningen beräknas ske i november samma år.

Lika aktuell nu som då

Alfhild Agrells karriär på Dramaten blev inte så långvarig men intensiv. Av de nio pjäser hon skrev på 1880-talet blev sex antagna på nationalscenen, under loppet av fem år. Det kan jämföras med August Strindberg, som fick upp en enda. Alfhild Agrell var den tidens stora Dramaten-stjärna.

I höst finns hennes pjäs Ensam åter igen på teaterns program. Föreställningen handlar om Thora, en ogift kvinna som lever ensam med sin dotter Yngva. Ofta umgås Thora med bästa vännen, en ogift läkare. Det passar inte tycker omgivningen, men Thora vägrar att känna skam. Pjäsen spelas på Dramaten under hösten 2017.

Alfhild Agrell

Författarinnan Alfhild Agrell, född 1849 i Härnösand, var under 1880-talet en mycket uppmärksammad och uppskattad dramatiker, både av publik och av kritikerkår. Hon har inte nämnts vid August Strindbergs och Ibsens sida som en av de intressanta och framsynta kvinnliga författarna från den tiden förrän under tjugohundratalet då hennes dramer åter börjat spelas och uppmärksammas.