Öppen vägg på mur i anslutning till Gådeåparken

Lång mur med målningar på.

Så här kan det se ut när den öppna väggen är på plats vid muren mot vandrarhemmet Waterfront.

Härnösand får nu en så kallad öppen vägg vid Gådeåparken, en vägg där det är tillåtet att måla graffiti och annan konst. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagen.

Väggen ska sättas upp på muren vid vandrarhemmet Waterfront på Hospitalsgatan. Den är vänd mot en cykel- och gångbana och syns även från E4:an.

Idén om en öppen vägg kom via ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige höll med och gav kulturenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan vägg kan bli verklighet. Väggen ska enligt fullmäktiges beslut ligga på en trygg plats och vara tillgänglig för olika målgrupper att använda. I arbetet med förslaget har kulturenheten varit i kontakt med bland andra Graffitifrämjandet, Härnösands Fria kulturförening och dåvarande stadsarkitekt i Härnösands kommun.

– En öppen vägg ger möjlighet för många till eget skapande. Vår ambition är att både barn, unga och vuxna i alla åldrar ska samlas vid väggen och skapa konst, säger Karin Frejarö (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen. Väggen blir ett spännande inslag i stadsbilden och kan skapa nyfikenhet och uppmärksamhet för Härnösand.

Oppositionspartierna i kommunstyrelsen röstade emot förslaget.