Allemansrätten

Person som paddlar kajak

Allemansrätten i Sverige ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du är ute och promenerar, plockar svamp, paddlar kajak eller sitter ute i naturen och fikar.
Med möjligheten kommer också ett ansvar att ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute i naturen. Inte störa - inte förstöra!

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du all information samt informationsmaterial på flera olika språk om allemansrätten.länk till annan webbplats