Fiskevårdsområdesföreningar

Fiskare med spö

För att samordna fisket och fiskevård kan fiskerättsägare gå samman och bilda ett fiskevårdsområde.

Samhällsnämnden kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till fiskevårdsområden verksamma inom kommunen och har till syfte att stimulera och underlätta för sportfiske och friluftsliv.

Ansökan ska vara samhällsförvaltningen tillhanda senast den 15 februari.

Innan beslutade bidrag utbetalas ska verksamhetsberättelse, balans och resultatrapport samt revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår inlämnas till samhällsförvaltningen.

Läs mer om fiskevårdsområde på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsidalänk till annan webbplats

Föreningsregistret

Kontakt vid frågor:
Jan-Erik Boström
e-post jan-erik.bostrom@harnosand.se

Ansök om bidrag för fiskevårdsområdesföreningar direkt på hemsidan

Ansökan om bidrag för fiskevårdsområdesföreningarlänk till annan webbplats

Du loggar in med ditt användarkonto. Har du inget konto så går det bra att skapa ett i anslutning till ansökningsformuläret.