Naturreservat

Klubbsjön

Klubbsjön i naturreservatet Smitingen.

Att bilda naturreservat är för att skydda naturområden, bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och arter eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. I Härnösand finns det 14 naturreservat.

I menyn kan du läs mer om naturreservaten i Härnösands kommun. Det går även att läsa mer om naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om naturreservaten på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsidalänk till annan webbplats

Naturreservaten på kartanlänk till annan webbplats