Klubbsjön

Rastplats vid Klubbsjön

Från havsbadet Smitingen finns det en breddad tillgänglighetsanpassad stig till Klubbsjön. Längs stigen finns bänkar så du kan sitta och vila eller bara njuta av utsikten. Vid stigens slut finns det flera bänkar och bord, grillplats och toalettmöjligheter.

Tillgänglighetsanpassad stig mot klubbsjön
Tillgänglighetsanpassad stig till Klubbsjön