Härnösands BMX- och skatepark

Härnösands BMX- och skatepark

Välkommen till Härnösands BMX- och skatepark! 


Här finns det drygt 700 m² yta att åka på.

Parken är alltid öppen och åkbar under säsong, så du väljer själv när du vill åka, och observera att här finns ingen kommunal personal! Detta innebär att var och en tar hänsyn till andra och ansvarar för sin egen åkning. Belysningen släcks kl 22:00.

Härnösands BMX- och skatepark
Rosenbäcksallén 18
(Parken nedanför Fritidsgården Kåken)

Invigning av B;X- och skateparken


Invigning av BMX- och skateparken

Allmän information och ordningsregler

Allmän information

All åkning sker på egen risk. Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan.

Om en olycka eller annat inträffar

Ring 112 eller polisen 114 14.

Felanmälan på anläggningen görs till:
Svensk Markservice AB
Telefon: 0611-826 51
Kvällar och helger: 060-12 01 84
E-post: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

Ordningsregler

Du röker inte inom området. Ingen alkohol eller andra droger får användas.

Lägg ditt skräp i papperskorgarna. Inget klotter eller graffiti inom området, all skadegörelse polisanmäls.

Hjälm på alla cyklister under 15 år. Endast plastpegs och plastpedaler på cyklarna.

Inga glasflaskor, engångsgrillar eller liknande får tas med in i parken. Hundar får ej vistas i parken.

Vi rekommenderar alla att använda hjälm, handledsskydd, armbågsskydd och vristskydd. Denna park är byggd för att användas av BMX- och skateåkare.

Bilder från BMX- och skateparken

skateboardtrick
BMXåkare

BMX-åkare från parkens invigning.

BMX- och skateparkens belysning på kvällstid

BMX- och skateparkens belysning släcks kl 22:00.