LUPP

LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, vilken är en enkät som tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. Hittills har Härnösands kommun gjort denna enkät vid fyra tillfällen,nämligen 2006, 2009, 2012 och nu senast hösten 2015.

Nedan syns rapporterna baserade på kommunens samtliga LUPP-enkäter.

I dessa enkäter kan ungdomar i kommunen berätta hur de upplever sin situation utifrån olika specifika områden. Dessa är bland annat fritid, trygghet, skola, möjlighet att påverka, hälsa, användandet av droger och arbete.

Enkätsvaren kan sedan användas för att analysera och i bästa fall kunna förbättra ungdomars förutsättningar till att leva ett bra i liv i vår kommun.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF LUPP rapport 2015.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF LUPP-rapport 2012.pdföppnas i nytt fönster 963.8 kB
PDF LUPP-rapport 2006.pdföppnas i nytt fönster 719.4 kB
PDF LUPP-rapport 2009.pdföppnas i nytt fönster 2 MB