stridsbåt i full fart

Försvaret

I Härnösand har försvaret bästa möjliga förutsättningar att växa. Försvaret har redan verksamhet i Härnösand med cirka 60 anställda. Västernorrlandsgruppen utbildar idag cirka 70 värnpliktiga soldater per år, ett antal som snabbt och enkelt skulle kunna öka till 150. På de övningsområden som ligger i anslutning till kasernområdet kan betydligt fler än 150 soldater öva samtidigt.

I maj 2018 presenterar försvarsberedningen en rapport till regeringen inför nästa försvarsbeslut 2020. Rapporten kommer troligen att föreslå platser för nya etableringar för försvarets verksamhet i framtiden. Härnösand har stor potential att vara en sådan plats, framför allt på grund av att:

  • försvaret redan idag har verksamhet på plats med cirka 60 anställda.
  • det finns ett befintligt kasernområde med lokaler som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt går att utöka.
  • två övningsområden med gällande miljötillstånd ligger i direkt anslutning till kasernområdet.
  • en helt ny körplan för motorutbildning byggdes härom året.
  • Härnösands läge vid havet och kusten erbjuder möjlighet att bedriva försvarsutbildning i havsnära miljö. Inget annat alternativ i Norrland kan erbjuda den möjligheten.

Kasernområdet

Kasernområdet Kusthöjden, före detta KA5, ägs idag av Hemfosa Fastigheter. Försvaret hyr idag cirka 12 000 kvm, där merparten är kontor och utbildningslokaler, men även förråd, garage och verkstad. På området finns ytterligare cirka 18 000 kvm uthyrningsbara ytor, varav 3 500 finns tillgängliga för omedelbar uthyrning. Det finns även flera lämpliga lägen för nybyggnation inom området.

flygbild över kasernområde

Övningsområden

I direkt anslutning till kasernområdet finns ett stort övningsområde, Härnöns skjutfält och på utsidan av Härnön ligger Skärsvikens skjutfält. Båda skjutfälten har gällande miljötillstånd och får användas 150 dagar om året. I havet utanför Härnön och Höga Kusten ligger dessutom Nedre Norrlands provskjutningsområde, en av mycket få provskjutningsplatser till havs i världen.

Härom året byggdes en helt ny och modern körplan för motorutbildning som ligger alldeles intill kasernområdet.

karta med skjutområden markerade

De två skjutfälten ligger i anslutning till kasernområdet och kan med gällande miljötillstånd användas 150 dagar om året.

Härnösand vid havet

Både kasernområdet och övningsområdena ligger i anslutning till havet. Västernorrlandsgruppen i Härnösand ansvarar för att tillföra Norrlands regemente I19 marin förmåga då man bland annat har sjösäkerhetsansvar för I19:s verksamhet till sjöss. I Härnösand finns även djuphamn för kommersiell trafik och kryssningstrafik, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och sjöfartsutbildningar.

fören på ett militärt fartyg

Verksamhet idag

På området Kusthöjden före detta KA 5, finns idag ett flertal olika representanter ur Försvarsmakten:

  • FMTIS (Försvarsmaktens Tele och Informationssystemförband)
  • FM-Logistik, förrådsverksamhet
  • Övnings- o skjutfältsavdelningen I19
  • Västernorrlandsgruppen I19. Ansvarar för två hemvärnsbataljoner, Ångermanlandsgruppen och Medelpadsgruppen.
  • KA 5:s båthamn Båthamn I19. Enda militära hamnen norr om Stockholm

Historia

Härnösands Kustartilleriregemente KA5 grundades 1943, då under namnet KA4 H. Regementet verkade därefter under olika namn och i olika former till 1998 då det lades ned. Den militära verksamheten har dock aldrig försvunnit från Härnösand. Norrlandskustens Marinkommando hade sin förbandsledning i Härnösand fram till år 2000 och därefter har Hemvärnet genom Västernorrlandsgruppen verkat i Härnösand. Sedan 2018 utbildar Västernorrlandsgruppen 70 värnpliktiga soldater/år.