person som sitter på en sten vid en sjö och fiskar

Levande landsbygd - Landsbygd 2.0

Vill du ha professionell hjälp att spetsa till din marknadsföring under några timmar kostnadsfritt?

Erbjudandet innebär att ditt företag under 7 timmar får konsulthjälp från Alltid Marknadsbyrå. Utöver detta ingår också den förberedande tiden för att göra upp en plan tillsammans med Alltid Marknadsbyrå. Insatserna kommer att utgå ifrån den enskilda företagarens behov.

Vem kan ta del av erbjudandet?
Du kan ta del av detta erbjudande om du är ett landsbygdsföretag, alltså har din verksamhet lokaliserad minst 2,5 km utanför centrum. Samt att du har ett företag med 1-9 anställda. Fyll i formuläret om du är intresserad. Först till kvarn!

Anmäl ditt företag

Vilka kanaler för marknadsföring finns i företaget idag?
Vilka kanaler för marknadsföring finns i företaget idag?
Härnösand ska ha en levande landsbygd med ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bra service och boendemiljöer. Vi har tittat på våra Lis-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Där kan man få dispens från strandskyddet och bygga bostäder närmare sjöarna och kusten på landsbygden.

Här kan du läsa mer om projektet Landsbygd 2.0länk till annan webbplats (pdf, 529.8 kB)

Landsbygd 2.0 - Utveckling av attraktiva boendemiljöer

Härnösands kommun vill med projektet landsbygd 2.0 ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en breddad arbetsmarknad. Vi vill skapa attraktiva boendemiljöer i våra Lis-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Där kan man få dispens från strandskyddet och bygga bostäder närmare sjö och kust på landsbygden.

Det finns många strandnära tomter

Fler än 600 personer äger fastigheter inom LIS-områdena. Vi skickade ut en enkät för att se om det fanns intresse. Det kom in 309 svar från 238 fastighetsägare och nästan hälften av de som svarat var intresserade av att antingen sälja mark eller själv bebygga den.

människa med ryggsäck sedd bakifrån vid vatten

En marknadsanalys visar att det finns en balans på bostadsmarknaden vad gäller antalet bostäder. Däremot finns efterfrågan på strandnära boenden med enskilt läge. Av de ca 360 obebyggda tomter som bytt ägare under de senaste tio åren har mer än hälften strandlägen eller strandnära lägen.

Därefter bjöds det in till ett allmänt möte där fastighetsägare fick veta mer om hur man styckar av och säljer tomter. Allt för att utveckla landsbygden.

Nedan finner du anteckningar från mötet och bilder från presentationer.

Logotyper: EU, Leader Höga kusten och Leader.