person som sitter på en sten vid en sjö och fiskar

Levande landsbygd - Landsbygd 2.0

Härnösand ska ha en levande landsbygd med ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö. Genom projektet Landsbygd 2.0 vill vi skapa förutsättningar för det.

Med tanke på besöksnäringens stora potential ligger stort fokus på att utveckla friluftslivet. Ett attraktivt friluftsliv på landsbygden blir en möjlighet att utveckla service och företag kopplade till besöksnäringen. Vi ska arbeta med att paketera upplevelser och sprida information och se till att anledningarna att bo i eller besöka vår landsbygd blir fler.

Här kan du läsa mer om projektet Landsbygd 2.0länk till annan webbplats (pdf, 529.8 kB)