Nya Ostkustbanan

Sveriges längsta flaskhals i järnvägssystemet är 27 mil lång och ligger längs södra Norrlandskusten. Den stryper järnvägsflödet för människor och gods mellan södra och norra Sverige. Detta har blivit extra tydligt sedan Botniabanan byggdes. Den vill vi bygga bort till år 2035.

Med dubbelspåret på plats skulle kapaciteten för godset fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm-Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sträckan mellan Härnösand-Stockholm skulle ta 2,5 timme. En utbyggnad ger Härnösand förutsättningar att utvecklas ännu mera. Här kan du följa arbetet med att få dubbelspåret på plats och hålla dig uppdaterad med vad som händer.

Vad händer nu?

Hela sträckan är utpekad i nuvarande Nationell plan för 2018-2029 på grund av sin bristande kapacitet. Trafikverket har utifrån det nu möjligheten att fortsätta utredningen för att bygga dubbelspåret.

Bolaget Nya Ostkustbanan stödjer Trafikverket i det fortsatta arbetet med att gå från brist till projekt, att få samtliga korridorval på sträckan klara senast år 2020, för att komma med vid kommande revidering av nationell plan för transportsystemet i Sverige.

Trafikverket arbetar just nu med en kapacitetsutredning för att ta fram en utbyggnadsstrategi. Strategin ska visa hur sträckan ska delas upp och i vilken ordning utbyggnaden bör prioriteras. Arbetet ska presenteras i januari 2020.

Här kan du se vad som är på gång, i Nya Ostkustbanans kalendariumlänk till annan webbplats

Vision 2035

Dubbelspåret Gävle-Härnösand är en av de högst prioriterade utvecklingsfrågorna bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten. Därför etablerades ett bolag år 2015 för att med gemensam kraft visa på alla de fördelar som investeringen har – för jobb, utveckling och miljö.

Arbetet har gett resultat. Regeringen beslutade i juni 2018 att anslå 1,7 miljarder extra till dubbelspårsutbyggnaden, och samtidigt peka ut järnvägssträckan Gävle–Härnösand som en brist i det nationella transportsystemet. Det betyder att dubbelspårsutbyggnaden ska prioriteras i nästa planbeslut för perioden 2022-2033.

Det tar tid att få ny infrastruktur på plats. Många beslut ska fattas, och många utredningar ska göras. Vi har lagt stor kraft på att förklara varför ett dubbelspår är viktigt – nationellt, regionalt och lokalt. Vi har en tydlig vision – den är vårt avstamp för nästa transportplan 2022–2034.

Läs bolagets gemensamma Vision 2035länk till annan webbplats

Läs mer om Nya Ostkustbanan

Vill du läsa mer och följa utvecklingsarbetet för ett dubbelspår Gävle-Härnösand?

Bolaget Nya Ostkustbanan

Via hemsidan finns flera frågor och svar som du kan ta del av. Du kan även följa arbetet i vardagen via bolagets facebooksida – Nya Ostkustbanan.

Trafikverket

Trafikverket ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren. Planen visar hur systemet förändras och utvecklas och hur det kan påverka trafiken.

 

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan

Diagram över restider med Nya Ostkustbanan.

Restider med Nya Ostkustbanan

  • Umeå - Stockholm 3:50
  • Östersund - Stockholm 3:50
  • Härnösand - Stockholm 2:27
  • Sundsvall - Stockholm 2:03
  • Gävle - Stockholm 1:05

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta Härnösands kommuns representant i bolaget Nya Ostkustbanans tjänstepersonsgrupp.

Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg
E-post: daniel.johannsson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 89