Peckas tomaters anläggning

Härnösand - den företagsamma staden med den personliga livsmiljön

Härnösand - den företagsamma staden med den personliga livsmiljön. Så står det i Härnösands kommuns tillväxtstrategi, som har tagits fram i samarbete mellan Härnösands kommun, näringslivet och andra myndigheter.

Det är fina ord, men se filmen #mitthärnösand här intill så är det lättare att förstå vad vi menar.

Här kan du läsa vår tillväxtstrategiPDF (pdf, 1.1 MB)

För att skapa ökad sysselsättning och ett attraktivt näringsliv jobbar vi med framtidsnäringar som förstärker det befintliga näringslivet. Vi satsar bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, kulturella och kreativa näringar samt förnyelsebar energi. Tillsammans kan de skapa över 700 nya jobb i Härnösand.

Läs mer i två rapporter från Kairos Future:

Här nedan kan du läsa mer om våra fokusområden.

Växande besöksnäring och handel

Härnösand är en del av Höga Kusten, en av Sveriges just nu snabbast växande destinationer. Besökssiffrorna ökar kraftigt varje år och ändå är vi övertygade om att det här bara är början. Härnösand och Höga Kusten har alla förutsättningar att bli något riktigt stort.

För att ta nya steg har vi tillsammans med Kramfors, Örnsköldsviks och Sollefteå kommun bildat ett gemensamt destinationsbolag. Bolaget samarbetar intimt med besöksnäringens paraplyorganisation och med enskilda aktörer i branschen.

Målet är att skapa 800 nya jobb inom besöksnäringen i Höga Kusten till 2025.

Flygbild över Höga kusten bron med kryssningsfartyg

Utveckling

Härnösand bidrar till utvecklingen på många sätt. Vi har inlett ett mycket lyckat samarbete med Birka Cruises som arrangerar kryssningar till Härnösand och Höga Kusten. Vi jobbar hårt för att få ett nytt destinationshotell i stan och en ny camping på Smitingen. De två anläggningarna kommer att skapa totalt cirka 150 nya jobb.

Gemensamt arbete

Våra företagare och institutioner har byggt upp fina och attraktiva besöksmål, till exempel Hemsö fästning, Hernö gin, Härnösands Bilmuseum, det nationella Fritidsbåtsmuseet, Technichus Science Center och Västernorrlands Museum. Attraktiva besöksmål i kombination med stadsnära natur och möjlighet att ta sig hit med direktflyg, tåg och buss gör att Härnösand har potential att dubbla besöksnäringen. Det skulle innebära en ökad omsättning på 400-500 miljoner kronor. Tillsammans med HÄR Handel och Möten AB, som verkar för handelns utveckling i Härnösand, jobbar vi med att utveckla handeln. Sedan 2011 har 50 nya jobb skapats inom handeln.

För mer information om turismutvecklng och turism i Härnösand och Höga Kusten på Höga kusten destination och Höga Kustens hemsida

Höga Kusten Destinationsutvecklinglänk till annan webbplats

hogakusten.comlänk till annan webbplats

stor publik vid en utomhusscen
Flicka tittar ut mot kusten

Framtidens livsmedelsindustri - Food Tech

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter till tillväxt, ökad sysselsättning, forskning och utveckling.

Härnösand vill vi skapa norra Sveriges Food Tech-centrum, ett nav för forskning, utveckling och innovation inom Food Tech. Vi vill även skapa fler produktionsområden för kretsloppsodlingar och därmed många fler arbetstillfällen i regionen. I Härnösand finns redan Peckas Naturodlingar, Europas största kretsloppsodling för tomater och fisk. Peckas har bara under sitt första år anställt cirka 20 personer och en ökad satsning på den här näringen skulle kunna skapa 100-150 nya jobb.

Tomatplockning i Peckas naturodlingar

Peckas Naturodlingar har på bara ett år anställt 20 personer med åtta nationaliteter från fyra kulturer.

Strategier för att sätta Härnösand på kartan

Just nu pågår arbetet med att stärka den regionala livsmedelsstrategin i Västernorrland, och där har Härnösand en drivande roll. Härnösands kommun är också medlem i Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC), ett nätverk bestående av företag, kommuner och universitet med intresse för framtidens livsmedelsindustri.

Kommunstyrelseförvaltningens ansökan om att genomföra en förstudie om hur vi kan utveckla framtidens livsmedelsindustriPDF (pdf, 166.3 kB)

Information om Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC)PDF (pdf, 1.6 MB)

Härnösand som framtidens centrum för forskning om livsmedelsindustri och Food TechPDF (pdf, 2 MB)

Sustainable foods rapport "Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbrukPDF (pdf, 4.5 MB)

Konferens om kretsloppsodling - Food Tech

För att utforska möjligheterna och utmaningarna med att skapa framtidens livsmedelsindustri så genomfördes en nationell konferens om kretsloppsodling 2018.

Över 100 deltagare samlades för att delta i föreläsningar och dagen avslutades med ett studiebesök på Peckas Naturodlingar.

Peckas naturodliningar

Presentationer från den nationella konferens om kretsloppsodling - Food Tech 2018

Nya bostäder

Härnösand växer och vi behöver bygga nya attraktiva bostäder av olika slag. Det ska bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen. Flera av bostäderna har redan byggts, de andra är på gång.

Vår bild av en personlig livsmiljö är ett boende nära naturen, havet, en levande stadskärna och ett aktivt kulturliv. Livspusslet blir i den miljön så mycket enklare.

Både kommunens bostadsbolag Härnösandshus och flera privata aktörer har många spännande bostadsprojekt på gång.

Läs om de olika bostadsprojekten här.

Nya bostäder på bryggaren strand

Nya radhus vid Bryggaren strand.

Kulturella och kreativa näringar

Den kulturella och kreativa näringen (KKN) räknas till framtidens basindustri i Sverige eftersom den genererar innovationsdrivna tjänster med högt värde. KKN-aktiviteter ökar även attraktiviteten för en plats attraktivitet vilket i sin tur leder till inflyttning.

KKN inkluderar områden som arkitektur, webb-design, spelutveckling, design, film, fotografi, konst, litteratur, media, marknadsföring, kommunikation, mode, musik, teater, hantverk och dans.

Härnösand har en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna med omfattande verksamhet inom både tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare med mera. Inom offentlig sektor finns arkiv, scenkonst, bibliotek, science center och museer. Den nuvarande omsättningen inom näringen är cirka 170 miljoner kronor. Genom en satsning på KKN har Härnösand potential att dubbla den omsättningen och skapa 100-150 nya jobb.

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Kartonger med kottar.
en sångerska och en kontrabasist.

Hållbara Härnösand

”Härnösand - bygger en hållbar framtid”. Så lyder Härnösands kommuns vision. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och Härnösand ska ha en tätposition i arbetet med att skapa en hållbar framtid.

När det gäller miljömässig hållbarhet ligger vi långt fram. Härnösands kommun blev 2015 först i Sverige med helt fossilfri kollektivtrafik. 2018 infördes Härnösandskortet som innebär att ett månadskort kostar 50 kronor.

Resekortet

Hållbar miljö

Vi satsar stort på laddstolpar för elbilar och det kommunala energibolaget Hemab omvandlar vårt matavfall till fossilfri fordonsgas.

Vi har också många privata företag inom energi- och miljöområdet, till exempel det prisade solenergiföretaget Absolicon, och lång erfarenhet av energiutbildningar. Utbildningarna hittar du på Heta Utbildningar, Yrkeshögskolan.

Här kan du läsa mer om våra satsningar på hållbarhet

rötningsanläggning för biogas

Hemabs rötningsanläggning omvandlar Härnösandsbornas matavfall till fordonsgas.

Social hållbarhet

Härnösand vill ligga i framkant även när det gäller social hållbarhet. Sedan hösten 2017 driver kommunen tillsammans med många andra aktörer ett aktivt arbete mot kränkningar och sexuella trakasserier. Under hashtaggen #WeDo samlas alla aktiviteter, insatser, utbildningar och initiativ för att skapa ett modernt samhälle som bygger på glädje, trygghet och respekt.

Läs mer om #WeDo

Wedo Logotyper

Levande landsbygd - Landsbygd 2.0

Härnösand ska ha en levande landsbygd med ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö. Genom projektet Landsbygd 2.0 vill vi skapa förutsättningar för det.

Med tanke på besöksnäringens stora potential ligger stort fokus på att utveckla friluftslivet. Ett attraktivt friluftsliv på landsbygden blir en möjlighet att utveckla service och företag kopplade till besöksnäringen. Vi ska arbeta med att paketera upplevelser och sprida information och se till att anledningarna att bo i eller besöka vår landsbygd blir fler.

Här kan du läsa mer om projektet Landsbygd 2.0PDF (pdf, 529.8 kB)

Fiskare vid en tjärn
leader höga kusten varumärke
Logotyp för europeiska fonden för landsbygdsutveckling och leader höga kusten

Tjänstesektor/IT

Härnösand har en tydlig roll som en av tre regionhubbar i länet med storskalig offentlig sektor. Det tillsammans med flera företag inom kundservice, IT och andra tjänsteföretag gör att tjänstesektorn växer.

Härnösands största privata arbetsgivare är Com Hem och vi är del av en stark IT-region med cirka 5 000 anställda i länet. För att klara kompetensförsörjningen finns det bland annat behov av människor som talar andra språk. Det gör att nyanlända är en viktig resurs för att lösa behovet inom näringen.

Härnösands kommun är en av medlemmarna i Bron Innovationlänk till annan webbplats

Läs mer om Com Hems snabbspår för nyanländalänk till annan webbplats

närbild på en bärbar dator
Två män och en kvinna vidd en vägg.

De ansvariga för Com Hems succé med snabbspår för nyanlända.