Flygbild över området lövudden

Lövudden - bostadsområdet nära både vattnet och centrum

På Lövudden finns 16 byggklara villatomter och ett område för radhus vid den nybyggda Strandängsvägen. Tomterna ligger bara ett stenkast från havet och med ett natur- och kulturområde inpå knuten. På Lövudden bor du mitt i naturen och samtidigt mitt i stan. Med cykel tar det bara några minuter till centrala Härnösand, barnomsorg, skolor och butiker.

Brygga sett från tomtområdet Lövudden

Utsikten från Lövudden mot Vårdkasberget

Vad händer nu?

Hösten 2019

De första husen börjar byggas.

Maj 2018

Villatomterna är ute till försäljning.

Är du intresserad av en tomt, kontakta Mäklarhuset Härnösandlänk till annan webbplats

November 2017

Strandängsvägen är färdigbyggd.

April 2017

Den nya Strandängsvägen börjar byggas.

Juni 2015

Kommunfullmäktige antar den nya detaljplanen för området.

2012

Arbetet med en ny detaljplan för området inleds.

Projektet

Det är stor efterfrågan på bostäder i Härnösand, inte minst havsnära boenden. På nya Strandängsvägen vid Härnösands södra infart säljs villatomter och ett område för radhus.

De 16 villatomterna är cirka 900-1 100 kvadratmeter stora. Där finns möjlighet att bygga enplansvillor på upp till 200 kvadratmeter plus garage på max 50 kvadratmeter. På några av tomterna är det möjligt att bygga en suterrängvåning.

Radhusområdet är uppdelat på två bostadslängor som ligger i vinkel.

Illustration detaljplan över lövudden

Illustration över Lövudden.

Området

Lövudden ligger naturskönt ett stenkast från Södra sundet där det finns båtbrygga. I det omgivande naturområdet finns bland annat naturstig, grillplatser, solsoffor, labyrint, hängmattor och enklare lekutrustning.

Området har också kulturhistoriska värden. 1903-1950 låg Lövuddens ångsåg i området och sysselsatte som mest ungefär 60 personer. Byggnaderna revs 1960, men rester av ångsågen finns fortfarande kvar. 

båt med två personer vid en brygga

En båt lägger till vid Lövudden.

Ett historiskt område

På 1850-talet uppfördes Lövuddens herrgård och i herrgårdens park planterades sydliga ädellövträd och flera mindre exotiska buskar och örter. 1972 revs gården, men träden och växterna finns delvis kvar i området.

2016 sanerades området från kvarvarande föroreningar efter sågverket och i samband med det gjordes hela området i ordning. Träd som behövde tas bort har återplanterats, en fjärilsäng har anlagts och fågel- och biholkar har satts upp. Med skyltar och annan typ av gestaltning lyfts både natur- och kulturhistoriska värden fram.

Lövudden ligger alldeles intill södra utfarten och de boende har utmärkta pendlingsmöjligheter.

en gångbro i form av hängbro i trä
utemiljö med två hängmattor och ett vindskydd.

Övrig information och material

Dokumentation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning-radhusområde.pdf 1.2 MB 2018-11-30 10.56
Markanvisningsprogram för Lövudden.pdf 4.3 MB 2019-01-29 09.15
Planbeskriving- villatomter.pdf 738.1 kB 2018-11-30 10.56
Planbeskrivning- radhusområde.pdf 5.2 MB 2018-11-30 10.56
Plankarta med bestämmelser - villatomter.pdf 3.1 MB 2018-11-30 10.56
Plankarta med bestämmelser- radhusområde.pdf 420.5 kB 2018-11-30 10.56
Skisskarta över området

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta:

Helena Zetterberg, 070-348 85 43, helena.zetterberg@maklarhuset.se

Hanna Viklund, Härnösands kommun, 073-270 96 04, hanna.viklund@harnosand.se