Liten flicka som hänger i ett par romerska ringar i en sporthall. I bakgrunden andra barn och ungdomar

Ny sporthall

En ny sporthall planeras på nuvarande Ängevallen på Murberget. Hallen är nödvändig för undervisningen på de närliggande skolorna Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan, men fyller också ett stort behov för många av kommunens föreningar.

Hallen ska innehålla en fullstor plan, 40 x 20 meter, godkänd för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy. En sådan hall ger kommunens föreningar större möjligheter att utvecklas och bedriva sin verksamhet och även bättre möjligheter att arrangera större cuper och tävlingar. Hallen ska även innehålla en mindre hall.

Vad händer nu?

Våren 2021

Projektering av en ny sporthall på nuvarande Ängevallen. Även en trafikutredning pågår.

Nov 2020

Årsplanen för 2021 fastställs. I årsplanen pekas en ny sporthall på fastlandet ut som en prioriterad satsning för att tillfredsställa det akuta behov som två skolor har och det behov av fler ytor och tider som föreningslivet har.

Bakgrund

De två skolorna Wendela Hellmanskolan (7-9) och Murbergsskolan (3-6) saknar egna idrottshallar. Idag hyr skolorna in sig i Franzénhallen och i en provisorisk lokal som varken är tillräckligt stor eller lämpad för idrott. Då en ny timplan började gälla höstterminen 2020 räcker dessa två lokaler inte till. Skolorna har ett akut behov av bättre och större ytor på gångavstånd.

Samtidigt har det sedan länge funnits en önskan och ett behov från stora delar av föreningslivet av ytterligare en sporthall med tillräckliga mått för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy.

När det ändå måste byggas en hall för att möta skolornas akuta behov passar vi på att bygga så att den även tillfredsställer föreningslivets behov.

röda byggnader i en grön miljö

Murbergsskolan

Projektet

Den nya sporthallen ska rymma en fullstor plan, 40 x 20 meter, som kan delas av i två mindre. Hallen ska även rymma ytterligare en mindre hall som passar för skolidrott i de lägre åldrarna och träning i idrotter som inte kräver stora ytor.

Ytterligare ett krav för hallen är att den ligger på gångavstånd från Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan.

Hallen är därför tänkt att byggas på nuvarande fotbollsplanen Ängevallen. Där finns de ytor som behövs, både för själva hallen och för parkeringar och andra saker som behövs runt omkring.

 

närbild på fötter och ben på människor som sitter på mattor och stretchar

Kontakt

För mer information:
Eric Liljeström, enhetschef lokalförsörjning
070-301 28 59, eric.liljestrom@harnosand.se

grönt sporthallsgolv med vita och gula linjer