Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Här utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Just nu pågår ett kompletterande miljösamråd om kajens tänkta konstruktion. Samrådet pågår till den 1 november. Läs mer nedan.

Skiss på Utsprångskajen med fartyg
Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Kompletterande samråd

Nyligen avslutades ett samråd om Utsprångskajen inför att ärendet ska lämnas in för miljöprövning.

Sedan dess har förslaget förändrats. Tidigare planerades en rak kaj, precis som den ser ut idag. Nu föreslås i stället att kajen byggs till och vinklas ut.

Den främsta anledningen till förändringen är att en vinklad kaj har fördelar både när det gäller navigation och ur miljösynpunkt. Bland annat kräver en vinklad kaj nästan ingen muddring. Den raka kajen hade krävt mycket muddring som i sin tur gör att massor hade behövt dumpas någon annanstans i havet. Muddringen hade också gjort att den så kallade gymnasiekajen hade behövt förstärkas för att kunna användas.

Här kan du läsa handlingen till det kompletterande samrådet om UtsprångskajenPDF (pdf, 1.1 MB)

Den tidigare samrådshandlingen hittar du längre ned under rubriken "Övrig information och material".

Samrådet pågår till och med den 1 november.

Lämna dina synpunkter till:
Staffan Gilliusson, staffan.gilliusson@harnosand.se

Med post till:
Härnösands kommun, Staffan Gilliusson, 871 80 Härnösand

Personligen till:
Servicecenter, Sambiblioteket, plan 1.

Ritning över en utbyggd kaj

Så här ser förslaget till en vinklad kaj ut.

Vad händer nu?

Oktober 2019

Kompletterande samråd om projektets miljöpåverkan.

Augusti 2019

Samråd om projektets miljöpåverkan.

April 2019

Dialogmöte med företag i området och företag inom besöksnäringen.

Januari 2019

Ramböll får i uppdrag att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Projektet

I juni 2015 stängdes Utsprångskajen av på grund av rasrisk. För att kunna använda området igen måste kajen åtgärdas på ett eller annat sätt.

Sommaren 2016 började Birka Cruises göra kryssningar till Härnösand och Höga Kusten. Kryssningarna blev en omedelbar succé och har fortsatt och utökats för varje år. Sonderingar visar att det finns potential för att locka ytterligare kryssningar och större kryssningsfartyg till Härnösand.

Flygbild över kryssningsfartyget birka och höga kustenbron

Attraktiv mötesplats

Då djuphamnen behövs för annan trafik och det dessutom skulle vara mer attraktivt för kryssningsfartyg att lägga till ännu mer centralt kom idén att bygga ut Utsprångskajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg. En ny kaj kan också komma till god användning för Försvarsmakten, Kustbevakningen och sjöfartsutbildningar i Härnösand.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Karta över Skeppsbron med Utsprångskajen

Området

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och Fritidsbåtsmuseet i Tobaksmonopolet. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för kryssningsbesöken.

Turbåten Ådalen III vid Skeppsbron

Övrig information och material

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Staffan Gilliusson, projektledare
staffan.gilliusson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 93
Mobiltelefon: 070-190 38 99