Vindkraftverk

Vindkraftspark i Viksjö

E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun. Totalt investeras över fem miljarder kronor.

Vad händer nu?

November 2018

E.ON tar beslutet att investera drygt fem miljarder kronor i de två vindkraftsparkerna och de förberedande arbetena inleds.

Projektet

E.ON ska bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden. Byggprojektet börjar redan i år och ska vara klart inom tre år.

Det är E.ON som bygger och driver vindkraftsparkerna, men i projektbolaget finns också det schweiziska bolaget Credit Suisse Energie Infrastructure Partners.

De 114 turbinerna kommer att producera energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland. Projektet skapar många arbetstillfällen, framför allt under byggtiden, och när vindkraftsparken är klar beräknas driften sysselsätta cirka 15 personer.

Det blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun. Totalt investeras över fem miljarder kronor.

vindkraftverk

Området

Hästkullen och Björnlandshöjden ligger i Viksjötrakten, till största delen inom Härnösands kommun och en liten del i Kramfors kommun. Områdena ligger på stort avstånd från bebyggelse och enligt E.ON:s mätningar är vindförhållandena utmärkta.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta:

Henrik Olsson, 070-191 93 60, henrik.olsson@harnosand.se