Nationella innovationsveckan.

Nationella innovationsveckan

Mellan den 30 september och 4 oktober arrangerar Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans en Innovationsvecka. Veckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Att förlägga innovationsveckan till Sambiblioteket känns självklart. Sambiblioteket är en plats för innovation, kreativitet och utveckling.

Det som gör Innovationsveckan unik är att den är lokal och nationell samtidigt

Under veckan pågår aktiviteter i Härnösand och på många platser runt om i landet och på webben, ordnade av olika aktörer.
Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras och marknadsförs av SKL och Vinnova, som också kommer att webbsända några aktiviteter under veckan.

Program på Sambiblioteket

Måndag 30 september
11.30 - 13.00

Kulturlunch

Skapande av text, innovativa sätt att publicera text varvas med SM guld i revy och en ny litterarutfestival. Man kan lätt säga att det är det skrivna ordet som är i fokus denna lunch. Alla är välkomna men föranmälan krävs om du vill äta lunch. Pris: 110 kr för vegetarisk lunch.

Läs programmet för kulturlunchenlänk till annan webbplats

Anmäl dig till kulturlunchenlänk till annan webbplats

Tisdag 1 oktober
13.30 - 16.30

Framtidens livsmedelsindustri

Är du redo för foodtech-revolutionen?
Härnösands kommun vill skapa ett centrum för framtidens livsmedelsindustri - Norra Sveriges Foodtech-centrum.

Läs mer och anmäl dig till framtidens livsmedelsindustrilänk till annan webbplats

Torsdag 3 oktober
13.30 - 15.30

Föreläsning om PER-modellen

En modell för att ge strukturerat stöd vid demenssjukdom. Evidensbaserad, kostnadseffektiv och utvärderingsbar. Modellen är utvecklad av och praktiseras sedan ett antal år i Härnösands kommun. Alla är välkomna men förtur ges till personal inom vård/omsorg och socialtjänsten.

Anmäl dig till föreläsningen om PER-modellen

Tema för innovationsveckan

Temat för Innovationsveckan 2019 är "Att sprida och involvera"

Sprida kopplar naturligt an till behovet av att nya smarta lösningar sprids och används av fler. Involvera kan exempelvis innebära medskapande med invånare, företag, akademi, civilsamhälle eller dialog inom organisationens olika funktioner och roller regioner, statliga myndigheter och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera lokala aktiviteter/webbsändningar under veckan för att visa upp arbeten och innovationer, i till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar eller dialogmöten.