naturreservat

Upplev fantastiska naturreservat i Härnösand

Upptäck den föränderliga och unika naturen i något av Härnösands unika naturreservat.

Naturen i Härnösand varierar från grunda havsvikar med en rik biologisk mångfald, till klapperfält med tydliga terrasser som visar spåren efter landhöjningen.

Längs kusten kan man se de mer kalare hällmarkerna med flera hundraåriga tallar, för att i inlandet uppleva tätare barrskogsområden med den sällsynta långskäggslaven.

I kommunen finns också värdefulla vattendrag med den hänsynskrävande flodpärlmusslan.

Grotta i smitingen naturreservat

Läs mer om naturreservaten på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida

Naturreservaten på kartan