Illustrerade händer.

Demokrativeckan ställer om och blir digital
30 november - 5 december

- aktiviteter publiceras löpande under veckan

På grund av rådande pandemi och utökade restriktioner så ställer Demokrativeckan om och blir digital. Veckan som pågår 30 november - 5 december kommer delvis att få ett förändrat innehåll samt bli digital i sin helhet. Demokrati betyder folkstyre, i Sverige har vi haft demokrati i 100 år, det var hundra år sedan Sveriges riksdag beslutade om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Vart fjärde år hålls allmänna val där medborgarna har möjlighet att rösta om vem som ska styra landet. Men demokrati är inte självklar och det är viktigt att hålla de demokratiska frågorna levande.

Under 2018-2022 uppmärksammar riksdagen demokratin i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt. 2020 blir premiärår för demokrativeckan med en rad aktiviteter på harnosand.se/demokrativeckan. Välkommen att delta du också!


Med reservation för ändringar. De aktiviteter som vi har rättigheter till kommer att ligga kvar i 14 dagar från och med publiceringsdatum.

När det gäller Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

Wedjan.

Wejdan Derky är performancekonstnär som jobbar med livemålning. Wejdan beskriver ”Artivism” som fred genom konstnärsskap. Workshopen vänder sig till dig som är föreningsaktiv och som vill utvecklas i ditt sätt att arbeta med mångfald och integration samt till dig som vill bli en medskapande aktör i Härnösands kultur- och föreningsliv.

Mats Jonsson.

I boken Nya Norrland skildrar serietecknaren Mats Jonsson klyftan mellan stad och landsbygd utifrån sin uppväxt i Ådalen och sitt senare liv i en välmående Stockholmsförort. Hur gick det till när allt mer av den politiska, ekonomiska och kulturella makten kom att samlas i storstäderna? Vad gör det med oss som folk, och vad gör det med demokratin?

Illustration av händer i en cirkel.

Föreläsning med Andreas Johansson, verksamhetschef på RF-SISU Västernorrland.

Föreläsningen är framflyttad, datum meddelas senare.

Ta gärna del av Sisus utbildning som bland annat handlar om demokrati.

Introduktionsutbildning för föreningsledare (sisuidrottsbocker.se)länk till annan webbplats

Som idrottsrörelsens stöd- och utbildningsorganisation samverkar vi
med idrottsföreningar i utvecklings- och utbildningsarbete. Allt ifrån
föreningsjuridik, styrdokument, engagemangs- och värderingsfrågor etc.

Cecilia Dahlbäck.

Cecilia Dahlbäck föreläser om platser i Västernorrland som berättar om en annan värld än träpatroner och överklass, en historia om utsatta, fattiga och sjuka men också om kvinnors intåg på arbetsmarknaden och om framväxten av den offentliga sektorn. Lyssna till berättelser om resan från fattigsverige till modern välfärdsstat.

Cecilia Dahlbäck är sociolog och kulturhistoriker och i projektet Välfärdens kulturarv lyfter Cecilia ett, på olika sätt, exkluderat, och underrepresenterat stigmatiserat kulturarv.

Kajsa Falasca.

Vad som händer i USA påverkar hela världen, och också Sverige. Helt klart är att årets val inte liknar något tidigare. Valkampanjen blir i stort sett helt digital på grund av Coronapandemin, vars konsekvenser för det amerikanska samhället trängt undan många andra frågor från den politiska dagordningen. Samtidigt är de sociala motsättningarna i landet mycket stora, och det finns farhågor för att desinformation och valfusk kan komma att prägla valrörelsens slutspurt.

Kajsa Falasca, prefekt och docent vid MKV, Mittuniversitetet förläser om rapporten ”Stjärnspäckat – reflektioner kring det amerikanska presidentvalet från ledande svenska forskare.

Brit Stackton och Martin Shibbye.

Reportagesajten Blankspot sätter ljuset på olika demokratirörelser runt om i världen.

Många stater har använt pandemin som ursäkt för att inskränka demokratin och de mänskliga rättigheterna. Journalisten Martin Schibbye berättar om demokratiutvecklingen i Etiopien och mediestrategen Brit Stakston talar om demokratin vs pandemin i världen.

Blankspot gör reportage från Sveriges och världens vita fläckar. Genom att utmana gränserna mellan inrikes och utrikes, online och offline och mellan producent och konsument, ger Blankspot sina läsare på Blankspot.se nya perspektiv på världen.

Två händer som håller ett hjärta.

Undrar du vad politik är, varför det finns politiker eller vad de gör?

Frågar du dig varför Härnösands Kommun inte satsar mer på de frågor som du är engagerad i? Varför inte skolmaten är bättre eller vad som kommer att hända nu när barnkonventionen har blivit svensk lag? Har du något du vill och behöver säga till våra politiker? Du som är ung maila dina frågor till demokratiutvecklare:

Clara Lebedinski Arfvidson, e-post: clara.lebedinski.arfvidson@harnosand.se

Andreas Sjölander, ordförande för kommunstyrelsen, Carl-Fredrik Edgren, ordförande för Rådet för trygghet och hälsa, och Johan Sundqvist, ansvarig för ungdomspolitiken, svarar på just dina frågor om den lokala politiken och samhällsutvecklingen.

Sambiblioteket och logotypen för 5i12.

I år håller 5i12-Manifestationen digitalt. Medverkande: Jasenko Omanovic, Ordförande 5i12, Martin Schibbye – författare, journalistnätverket Blankspot, Åsa Lindestam 1:e vice talman i Riksdagen, Lars T Johansson, skådespelare, Jens W. Nilsson, skådespelare och revydirektör, Heléne Fritzon, delegationsledare(S) i EU-parlamentet.

Flygbild över centrala Härnösand.

Utställningen ”Min berättelse är med”

Internationella Klubben 5i12 samverkar tillsammans med Västernorrland museum och Ängekyrkan i Härnösand med asylprojektet ”Landskapet för asylsökande”. Projektet syftar till att öka asylsökandes kunskap om det svenska samhället och att vuxna asylsökande ska vara aktiva och delta i kulturlivet. Den digitala presentationen “Min berättelse är med” är ett resultat av tre träffar på Temat jämlikhet. Där ingick dialog, diskussion samt måleri i en bildverkstad. Bildverkstaden gjordes främst för att lyfta fram asylsökandes berättelser, åsikter och värderingar om inkludering och mångfald.

Min berättelse är med, utställningen.

Målet med arbetet är bland annat att främja fler berättelser, samt att ge asylsökande en möjlighet att nå många i samhället. Detta kan gynna utbyte av idéer och synvinklar om temat. – Delaktighet och inkludering blir hållbart om vi satsar på aktivt närvaro av alla i samhället och detta banar vägen till snabb integration samt ett jämlikt samhället. Medhanie G. Alemayo.


Utställningen ”Pandemin vs demokratin” av Blankspot

– Med startpunkten i Etiopien och andra länders demokratiutveckling hoppas vi bidra till en diskussion om den svenska demokratin hos unga. Genom projektet ”Pandemin vs demokratin” vill vi ge en bild av de pendelrörelser som sker mellan demokratier och auktoritära system. Den svenska utvecklingen av demokratin speglas mot det som pågår i andra delar av världen, säger Blankspots Brit Stakston.

Utställning besöker 20 orter under våren 2021 och under demokrativeckan på www.harnosand.se/demokrativeckan bjuds på ett smakprov.

Blankspot gör reportage från Sveriges och världens vita fläckar. Genom att utmana gränserna mellan inrikes och utrikes, online och offline och mellan producent och konsument, ger Blankspot sina läsare på Blankspot.se nya perspektiv på världen.

 

Arrangörer:
Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och 5i12-rörelsen