Det glömda landskapet: Välfärdens kulturarv i Västernorrland

Cecilia Dahlbäck föreläser om platser i Västernorrland som berättar om en annan värld än träpatroner och överklass, en historia om utsatta, fattiga och sjuka men också om kvinnors intåg på arbetsmarknaden och om framväxten av den offentliga sektorn. Lyssna till berättelser om resan från fattigsverige till modern välfärdsstat.

Cecilia Dahlbäck är sociolog och kulturhistoriker och i projektet Välfärdens kulturarv lyfter Cecilia ett, på olika sätt, exkluderat, och underrepresenterat stigmatiserat kulturarv.Tid och plats

www.harnosand.se/demokrativeckan

Cecilia Dahlbäck.