Föreningsdemokrati – hur engagerar vi fler?

Föreläsning med Andreas Johansson, verksamhetschef på RF-SISU Västernorrland.

Som idrottsrörelsens stöd- och utbildningsorganisation samverkar vi
med idrottsföreningar i utvecklings- och utbildningsarbete. Allt ifrån
föreningsjuridik, styrdokument, engagemangs- och värderingsfrågor etc.

Tid och plats

Tisdag 1 december
19.00-20.15

Sambiblioteket
Alfhild Agrell-salen, Plan 4
Universitetsbacken 3
Härnösand

Illustration av händer i en cirkel.