Presidentvalet i USA

Helt klart är att årets val inte kommer att likna något tidigare. Valkampanjen blir i stort sett helt digital på grund av Coronapandemin, vars konsekvenser för det amerikanska samhället trängt undan många andra frågor från den politiska dagordningen. Samtidigt är de sociala motsättningarna i landet mycket stora, och det finns farhågor för att desinformation och valfusk kan komma att prägla valrörelsens slutspurt.

Vad som händer i USA påverkar hela världen, och också Sverige. I ett försökt att snabbt analysera hur valresultatet kan komma att påverka olika delar av det svenska samhällslivet publicerar forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet korta texter av ledande svenska forskare från en rad olika vetenskapliga discipliner redan två veckor efter valet. Deras analyser kommer att publiceras i rapporten ”Stjärnspäckat – reflektioner kring det amerikanska presidentvalet från ledande svenska forskare.” Rubriken är tänkt att associera både till stjärnbaneret och till det faktum att de ledande experterna på olika områden analyserar valutgången.

En aktuell forskningsrapport om presidentvalet med Kajsa Falasca, prefekt och docent vid MKV, Mittuniversitetet.

Hämta din fribiljett i Härnösands bibilioteks reception på plan 2.

Tid och plats

Onsdag 2 december
12.00-13.00

Sambiblioteket
Plan 4
Universitetsbacken 3
Härnösand

Kajsa Falasca.