Vad gör ni för oss?

Undrar du vad politik är, varför det finns politiker eller vad de gör? Frågar du dig varför Härnösands Kommun inte satsar mer på de frågor som du är engagerad i? Varför inte skolmaten är bättre eller vad som kommer att hända nu när barnkonventionen har blivit svensk lag? Har du något du vill och behöver säga till våra politiker? Du som är ung kan på förhand maila dina frågor till demokratiutvecklare:

Clara Lebedinski Arfvidson, e-post: clara.lebedinski.arfvidson@harnosand.se

Varmt välkommen till ett forum för dig som är ung! Andreas Sjölander, ordförande för kommunstyrelsen, Carl-Fredrik Edgren, ordförande för Rådet för trygghet och hälsa, och Johan Sundqvist, ansvarig för ungdomspolitiken, svarar på just dina frågor om den lokala politiken och samhällsutvecklingen.


Tid och plats

www.harnosand.se/demokrativeckan


Två händer som håller ett hjärta.