Integrationsbidrag 2018

Integrationsbidrag till föreningar och ideella aktörer.

Under 2018 har kommunen avsatt 500 000 kronor till integrationsbidrag, dessa medel är nu fördelade till ett antal föreningar. Föreningar har genom sitt arbete på ett positivt bidragit till en bra integaration i vår kommun.

Integrationsbidrag bidrag 2018 - Återredovisning

Återredovisningen avser de ideella organisationer och föreningar som beviljats Integrationbidrag från Härnösands kommun

Återredovisningen och utvärdering av projektet eller aktiviteten ska ske inom en månad efter avslutat projekt/aktivitet

Insänd återredovisning granskas av utsedd handläggare. Kvitton, avtal, underlag för utbetalningar och annat som rör Integrationsbidraget kan komma att begäras in i samband med granskningen, så se till att spara dessa.

Efter godkänd granskning av återredovinsningen, skickas ett beslut ut. Utbetalning av bidraget sker enligt anvisning i beslutet.

Frågor om återredovisningen skickas med e-post till: integrationsbidrag@harnosand.se

Här fyller du i återredovisning och utvärdering

Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet? * (obligatorisk)
Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet?Kontaktuppgifter

Frågor om återredovisning skickas med e-post till: integrationsbidrag@harnosand.se
Har du andra frågor är du välkommen att kontakta:

Integrationsfrågor
Sanna Hellberg
Telefon: 070 - 201 58 91
E-post: sanna.hellberg@harnosand.se

Idrotts- och fritidsfrågor
Sandra Sjölander
Telefon: 0611-34 81 83
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se

Kulturfrågor
Milly Lundstedt
Telefon: 0611-34 86 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se

Utbetalning av bidrag
Monica Ekman
Telefon: 0611 - 34 80 05
E-post: monica.ekman@harnosand.se