Integrationsbidrag 2020

Under vintern 2020 kom ett beslut om att det skulle vara möjligt för föreningar och organisationer att arrangera aktiviteter som främjar integration. Kort efter det så drabbades vi alla, på olika sätt, av pandemi/covid-19. Detta har medfört förändringar på många områden. Kommunen har därför fattat nytt beslut om dessa medel och det innebär en breddad användning av medel.

Vill du som förening eller organisation skapa aktiviteter som är anpassade till de nya riktlinjer som finns för dessa medel så hänvisar vi till Sommarlovsaktiviteter 2020.

Protokoll från krisledningsnämnden - lovaktiviteter 2020PDF (pdf, 391.6 kB)