Integrationsbidrag

Från och med år 2020 finns det möjlighet för föreningar och organisationer att söka medel för integrationsfrämjande insatser. Mer information kommer inom kort. För frågor kontakta integrationsbidrag@harnosand.se

Under de senaste åren har kommunen avsatt medel för integrationsbidrag. Dessa medel har fördelats ut till ett antal föreningar. Föreningar har genom sitt arbete bidragit positivt till en bra integration i vår kommun.

Integrationsbidrag bidrag - Återredovisning

Återredovisningen avser de ideella organisationer och föreningar som beviljats Integrationbidrag från Härnösands kommun

Återredovisningen och utvärdering av projektet eller aktiviteten ska ske inom en månad efter avslutat projekt/aktivitet

Insänd återredovisning granskas av utsedd handläggare. Kvitton, avtal, underlag för utbetalningar och annat som rör Integrationsbidraget kan komma att begäras in i samband med granskningen, så se till att spara dessa.

Efter godkänd granskning av återredovinsningen, skickas ett beslut ut. Utbetalning av bidraget sker enligt anvisning i beslutet.

Frågor om återredovisningen skickas med e-post till: integrationsbidrag@harnosand.se

Här fyller du i återredovisning och utvärdering

Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet? * (obligatorisk)
Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet?Kontaktuppgifter

Har du frågor om bidraget så skicka e-post till:

integrationsbidrag@harnosand.se