Rekryterings- och bemanningsenheten

En ung kvinna håller om en äldre man.

Vår uppgift är att bemanna flera av kommunens verksamheter med vikarier.

Vi söker vikarier till flera av kommunens verksamheter

  • Äldreomsorg
  • Omsorg av funktionshindrade
  • HVB hemmet Bogården
  • Boenden för ensamkommande barn

Här kan du se våra lediga tjänsterlänk till annan webbplats

Välkommen med din ansökan! 

Enheten arbetar under hela året med rekrytering av vikarier och poolpersonal.

Vikariat

I uppdraget arbetar vi med rekrytering av vikarier och vikariat upp till tre månader, uppföljning av hur vikarien fungerar i arbetet och utbildningsplaner om inte vikarien har den kompetens som efterfrågas. Vi har dialog med verksamheterna om hur deras behov av vikarier ser ut för att ha framförhållning i planeringen

Poolpersonal

Poolpersonalen är tillsvidareanställd med utbildning och kompetens inom de verksamheter som RBE bemannar. Poolpersonalen tillhör rekrytering- och bemanningsenheten och korttids bemannar anslutna verksamheterna. De är introducerade på flera arbetsställen och arbetar gränsöverskridande mot flera verksamhetsområden och flera enheter

Visstidsanställda och timanställda medarbetare

Vikarier arbetar när verksamheterna har behov av personal på grund av att ordinarie medarbetare inte arbetar eller vid arbetsanhopningar. Vi prioriterar alltid utbildad personal, men under en begränsad period kan även du som inte har relevant utbildning få möjlighet att prova på dessa arbetsuppgifter. 

Rekryterings och bemanningsenheten

Besöksadress:
Rekryterings- och bemanningsenheten
Stadshuset
Norra Kyrkogatan 3
Telefon: 0611-34 81 88
RBE@harnosand.se