Starta och etablera företag

Översikt över Härnösand

Vi på näringslivsenheten finns till hands om du till exempel funderar på att starta ett företag eller utveckla ett befintligt. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri personlig rådgivning inför företagsstart.

Under hösten kommer vi att erbjuda tillfällen för Drop in-företagscoachning. Där får du en möjlighet att träffa Näringslivsenheten, NyföretagarCentrum, Länsstyrelsen, Almi och Bizmaker, som kan ge svar på dina frågor inom nyföretagande. Det är en möjlighet för dig om du vill kunna ställa snabba frågor och få korta svar, utan att du behöver boka en tid. Läs mer om våra aktiviteter på Härnösandsföretag.se/aktiviteterlänk till annan webbplats

Enkla vägen för företag

Med vår e-tjänst Enkla vägen för företag - Företagslotsen så får du snabbt och enkelt kontakt med oss, vi erbjuder personligt stöd och hjälp hela vägen genom företagsprocessen.

Enkla vägen för företag - Företagslotsenlänk till annan webbplats

Du som funderar på att starta företag kan också hitta information hos Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats. Arbetsförmedlingen har även informationsträffarlänk till annan webbplats med tema starta företag.

Information till dig som vill starta företag

verksamt.selänk till annan webbplats finns mycket information för dig som funderar på att starta, redan driver eller vill utveckla ett företag. Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Verksamt.se har en checklistalänk till annan webbplats för dig som vill starta företag. Här svarar du på några enkla frågor och får information som är anpassad till din situation.

Almi Företagspartner har en kostnadsfri webbaserad företagarskolalänk till annan webbplats där du kan få vägledning och en metod för att planera och utveckla ett eget företag.

Finansiering för att starta företag

Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att ditt företag ska kunna utvecklas.

Vi har listat information om en rad olika riskkapitalbolag och andra möjligheter till finansiering.

Brunnegården

Almi

Har du en ny idé som du vill kommersialisera? Drömmer du om att starta företag och behöver finansiering? Vill du utveckla ditt företag? Eller är du på väg att köpa ett? Almi kan vara en viktig del i finansieringen av företagets framtid.

Till Almi vänder du dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan gör det.

Mer information hittar du på https://www.almi.se/länk till annan webbplats

Almi Invest

Almi Invest förvaltar en partnerskapsfond för riskkapitalinvesteringar i företag i Västernorrland och Jämtland. Investeringarna sker alltid tillsammans med privata riskkapitalaktörer som satsar ett minst lika stort belopp som Saminvest.

Villkoren för investeringen gäller lika för Almi Invest och den privata parten som bägge genom investeringen blir delägare i bolaget.

Tillsammans med medinvesteraren tillför Almi Invest kompetens genom att tillsätta en ledamot i företagets styrelse.

Syftet med verksamheten är att stärka tillgången på riskkapital för expansiva företag och därmed bidra till regional tillväxt. Almi Invest har inga generella branschbegränsningar utan bedömningen görs i varje enskilt fall.

Läs mer om Almi Investlänk till annan webbplats

Ekonord Invest AB

Ekonord Invest AB investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna, som innefattar jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa med stark marknadsposition, lönsamma gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential.

Ekonord tillför kapital, kompetens och nätverk, för att därigenom skapa en optimal avkastning på investerat kapital till våra ägare.

Mer information hittar du på http://www.ekonord.se/länk till annan webbplats

Garantia

Är du på väg att starta ett nytt företag eller på väg att utveckla ett befintligt företag? Har du stött på krav om personlig borgen eller säkerhetsgaranti i samband med en finansieringslösning?

Då kan Garantia bli ett stöd i samband med finansiering av ditt företags kapitalbehov som företagslån, checkkredit, förvärvskredit, avbetalningsköp eller leasing.

Läs mer om Garantialänk till annan webbplats

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja, driva på och samordna åtgärder för regional tillväxt och utveckling. Företagsstöd och projektstöd är några av de verktyg som finns till förfogande i arbetet med att stödja länets företag och organisationer.

Företagsstöd kan sökas av företag som vill investera i till exempel byggnader, maskiner och utrustningar. Stöd kan också sökas för produktutveckling och marknadsföring.

Mer information hittar du på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsidalänk till annan webbplats

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad.

Kunderna finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag.

Norrlandsfonden är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Mer information hittar du på www.norrlandsfonden.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverkets stöd och bidrag är begränsade till några av de regionalpolitiska företagsstöden samt viss finansiering av projekt.

Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar.

Mer information hittar du på www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats

Kontakta näringslivsenheten

Näringslivschef
Petra Forsström
Telefon: 0611 - 34 82 49
Mobil: 070 - 306 02 19
E-post: petra.forsstrom@harnosand.se
Arbetsområde: företagsetableringar och utvecklingsprojekt.

Näringslivsutvecklare
Jonas Wessling
Telefon: 0611-34 82 55
Mobil: 073-270 45 55
E-post: jonas.wessling@harnosand.se
Arbetsområde: inflyttning, kompetensfrågor och lotsfunktion.

Utvecklare
Marie Zetterlund
Mobil: 070-697 95 17
E-post: marie.zetterlund@harnosand.se
Arbetsområde: möten, kommunikation och varumärke 

Projektledare
Eva-Lotta Öberg
Telefon: 0611-34 82 44
Mobil: 070-312 28 49
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Arbetsområde: projektledare för Landsbygd 2.0.

Näringslivsutvecklare - besöksnäring och evenemang
Sofia Juniwik
Telefon: 0611-34 82 53
Mobil: 070-300 32 76
E-post: sofia.juniwik@harnosand.se
Arbetsområden: Utvecklare - kryssning & event

Centrumutvecklare
Jon Hultman
Mobil: 070-286 27 47
E-post: jon.hultman@harnosand.se
Arbetsområden: handel, centrum, centrumutveckling, presentkort, HÄR-kontaktperson Här-handel och möten.