Bygglov för företag

Som företagare så kan det ibland bli aktuellt att bygga nytt eller bygga ut för att kunna etablera sig eller för att göra det möjligt för företaget att växa och utvecklas. Här samlar vi all information för dig som kan behöva söka bygglov.

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Vårt löfte

Vi lovar att behandla din ansökan inom vissa tider. Läs mer om våra servicegarantier i informationsbladen:

Enkla vägen för bygglov i områden med detaljplanPDF (pdf, 59.9 kB)

Enkla vägen för bygglov i områden utanför detaljplanPDF (pdf, 59.8 kB)

Enkla vägen för förhandsbesked om bygglovPDF (pdf, 59.6 kB)

Enkla vägen för anmälningsärenden enligt plan- och bygglagenPDF (pdf, 59.7 kB)

Här ansöker du om bygglov - Steg för steg

Vi har tagit fram checklistor för de vanligaste ansökningarna om bygglov, välj det som stämmer bäst överens med ditt ärende och sedan är det bara att påbörja din ansökan.

I alla bygg- och rivningsärenden gäller krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden. För mer information.länk till annan webbplats

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Ansök om Strandskyddsdispens här

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid. Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Kostnad för olika bygglovsåtgärder

För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa. Observera att avgift för nedlagd tid tas ut även om du drar tillbaka din ansökan. För bygglov kan planavgift tillkomma.

För uppgift om taxetabell för 2020 kontakta plan och bygg
bygglovladan@harnosand.se

Läs om beslutet om taxan för plan- och bygglov

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17PDF (pdf, 29.5 kB) (se sidan 24).