Företagsbesök


Har du de senaste tre åren haft kontakt med kommunen? * (obligatorisk)
Har du de senaste tre åren haft kontakt med kommunen?

Om du haft kontakt med kommunens tjänstemän, vid vilka förvaltningar arbetade de? * (obligatorisk)
Om du haft kontakt med kommunens tjänstemän, vid vilka förvaltningar arbetade de?Om du haft kontakt, hur nöjd var du med kommunens bemötande? * (obligatorisk)
Om du haft kontakt, hur nöjd var du med kommunens bemötande?

Om du inte haft kontakt med kommunen
Vet du om att vi erbjuder företagslots och e-tjänsten ”Enkla vägen för företag” och servicegarantier till företagare i Härnösand?


Vilket eller vilka av följande områden tycker du att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen? * (obligatorisk)
Utgå ifrån hur du själv uppfattar situationen för dig och ditt företag.
Vilket eller vilka av följande områden tycker du att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen?