Landsbygdsutveckling

Härnösand har en nära landsbygd, nära till varandra och nära mellan stad och landsbygd både geografiskt men också när vi ser på utveckling av platsen. Härnösand är indelad i sju kommundelar: Härnösands tätort, Häggdånger, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Högsjö och Öarna (som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön). Kommundelarna bildar tillsammans helheten Härnösands kommun, men bidrar enskilt med olika karaktär och styrkor. I Härnösand arbetar vi för en levande landsbygd att bo, leva och verka.

Landsbygdsutveckling

Visst vet du att landsbygden i Höga Kusten är fylld av driftiga föreningar, entreprenörer och kommuner som tillsammans utvecklar landsbygden?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, Region Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Mer information om Leader Höga kusten och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Service på Landsbygden

Coop i Brunne.

Coop i Brunne.

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgrupperna för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

De här butikerna kan hjälpa dig med din handling


De här butikerna hjälper dig med din handling.

Butik

Avhämtning

Hemkörning

Här beställer du

Stora Coop

Ja

Ja

www.coop.selänk till annan webbplats

Mat & Nostalgi i
Viksjö

Nej

Ja

Telefon: 0611-313 00
E-post: matonostalgi@gmail.com

ICA Älandsbro

Ja

Ja

Telefon: 0611-608 44

Coop Brunne

Nej

Ja

Telefon: 0611-404 40

Hemköp

Nej

Ja

Telefon: 070–566 69 82
E-post: mattias.bast@hemkop.se

ICA Maxi

Ja

Ja

www.ica.selänk till annan webbplats

Willys

Ja

Nej

www.willys.selänk till annan webbplats


Servicepunkter

Härnösands kommun har två servicepunkter i butiker på landsbygden, Coop Brunne och Mat & Nostalgi i Viksjö.

Här finns:

  • Information från kommunen
  • Turistinformation
  • Tillgång till dator med internet
  • Möjlighet att kopiera och skriva ut blanketter, eget material med mera till självkostnadspris
  • Caféhörna

Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 Mbit/s vid årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

person skriver på dator

Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden. Här kan du läsa mer om vår policy och vårt program för fiberutbyggnad och du kan också

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se

Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan. Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Här kan du läsa policy för bredband i HärnösandPDF (pdf, 3.2 MB)

Servanet - ditt lokala fibernät för bredband i Härnösand

HEMAB, Härnösand Energi och Miljö, är delägare i det lokala fibernätet Servanet. Servanet ägs tillsammans av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Ånge, Ragunda, Berg och Strömsund.

På det viset tillhör Härnösand Sveriges till ytan största kommunala stadsnät. ServaNet är ett öppet fibernät i södra och mellersta Norrland där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att ge dig tjänster, internet, tv och telefoni, av högsta kvalitet. Med hög driftsäkerhet och liten risk för störningar når ServaNet i dag fantastiska hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s till såväl bostäder som företag.

Sammanlagt i alla kommunerna är idag cirka 15 000 bostäder och företag anslutna till fibernätet och ServaNet arbetar kontinuerligt med en utbyggnad på orterna.

Är du intresserad och vill ha fiber?

Är du intresserad och vill ha fiber så gäller att ju fler i ditt grannskap som är intresserade, desto större chans att du får fiber. Tyvärr kan ju inte alla få fiber samtidigt, trots att behovet brukar vara ganska stort. Bor du i ett villaområde är det därför en fördel om både du själv och dina grannar skickar era intresseanmälningar till ServaNet. Självklart ansluter bolaget även enskilda villor och företag, beroende på förutsättningarna.

Varför är fiber bra?

Snabbhet - Fibern är förberedd för hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Vad vi vet så finns det inget snabbare på marknaden idag.

Valfrihet - ServaNet är ett öppet fibernät med flera tjänsteleverantörer. Du väljer den eller de leverantörer du vill ska leverera tjänster till dig.

Säkerhet - Fibernät är mindre känsliga för störningar och ger en hög driftsäkerhet. ServaNet har en driftsäkerhet på 99,95 procent.

Klokhet - Att installera fiber är en investering för framtiden och intresset för din bostad ökar.

Var finns det bredband?

På ServaNets hemsida kan du få en överblick på var det finns bredband och var det är på gång att ansluta till bredband. www.servanet.se/anslut/harnosandlänk till annan webbplats

Kontakta ServaNet

Intresserad av fiber? Eller vill du bara veta mer, gå in på www.servanet.selänk till annan webbplats

ServaNets kundcenter
Telefon: 0200-120 035
E-post: info@servanet.se