Landsbygd

Många tror att livet på landsbygden kan vara mer opraktiskt än att bo i stan. I Härnösand så satsar vi hårt på landsbygdsutveckling och erbjuder dig som bor på landsbygden ett flertal möjligheter till service för att leva det bästa livet.

Landsbygdsutveckling

Visst vet du att landsbygden i Höga Kusten är fylld av driftiga föreningar, entreprenörer och kommuner som tillsammans utvecklar landsbygden?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, Region Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Mer information om Leader Höga kusten och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Service på Landsbygden

I Härnösands landsbygd finns det ett flertal tjänster som erbjuds för att underlätta livet och ge möjlighet till att leva livet på dina villkor. Bland annat så erbjuder vi hemsändning av mat för de som kan ha svårt att ta sig till affärer och det finns också ett flertal servicepunkter som kan ge underlätta.

En båt vid en sjöstrand

Hemsändning av mat

Du som har svårt att ta dig till mataffären för att handla, bor på landsbygden och har minst 2 km till affären kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda en gång i veckan. Du betalar 30 kr per leverans. Denna tjänst finns hos Coop Brunne och Mat & Nostalgi i Viksjö. Om du har särskilda skäl kan du efter prövning beviljas hemsändning även om du har mindre än 2 km till närmaste butik

Blankett för ansökan om hemsändningsbidrag

Coop Brunne
Brunne 403
871 92 Härnösand
Telefon: 0611-404 40

Mat & Nostalgi i Viksjö
Gammelgården 237
871 94 Viksjö
Telefon: 0611-313 00Servicepunkter

Härnösands kommun har två servicepunkter i butiker på landsbygden, Coop Brunne och Mat & Nostalgi i Viksjö.

Här finns:

  • Information från kommunen
  • Turistinformation
  • Tillgång till dator med internet
  • Möjlighet att kopiera och skriva ut blanketter, eget material med mera till självkostnadspris
  • Caféhörna

Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek vid årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se

Person skriver på dator

Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden. Här kan du läsa mer om vår policy och vårt program för fiberutbyggnad och du kan också

Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan. Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Här kan du läsa policy för bredband i HärnösandPDF (pdf, 3.2 MB)

Anmäl intresse

Är du intresserad av att ansluta dig till bredband via fiber?
Hos Servanet kan du anmäla ditt intresse länk till annan webbplats

Kan du få fiberanslutning där du bor?
Hos Servanet kan du se om stadsnätet är draget till ditt bostadsområdelänk till annan webbplats

Servanet - ditt lokala fibernät för bredband i Härnösand

HEMAB, Härnösand Energi och Miljö, är delägare i det lokala fibernätet Servanet. Servanet ägs tillsammans av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Ånge, Ragunda, Berg och Strömsund.

På det viset tillhör Härnösand Sveriges till ytan största kommunala stadsnät. ServaNet är ett öppet fibernät i södra och mellersta Norrland där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att ge dig tjänster, internet, tv och telefoni, av högsta kvalitet. Med hög driftsäkerhet och liten risk för störningar når ServaNet i dag fantastiska hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s till såväl bostäder som företag.

Sammanlagt i alla kommunerna är idag cirka 15 000 bostäder och företag anslutna till fibernätet och ServaNet arbetar kontinuerligt med en utbyggnad på orterna.

Är du intresserad och vill ha fiber?

Är du intresserad och vill ha fiber så gäller att ju fler i ditt grannskap som är intresserade, desto större chans att du får fiber. Tyvärr kan ju inte alla få fiber samtidigt, trots att behovet brukar vara ganska stort. Bor du i ett villaområde är det därför en fördel om både du själv och dina grannar skickar era intresseanmälningar till ServaNet. Självklart ansluter bolaget även enskilda villor och företag, beroende på förutsättningarna.

Varför är fiber bra?

Snabbhet - Fibern är förberedd för hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Vad vi vet så finns det inget snabbare på marknaden idag.

Valfrihet - ServaNet är ett öppet fibernät med flera tjänsteleverantörer. Du väljer den eller de leverantörer du vill ska leverera tjänster till dig.

Säkerhet - Fibernät är mindre känsliga för störningar och ger en hög driftsäkerhet. ServaNet har en driftsäkerhet på 99,95 procent.

Klokhet - Att installera fiber är en investering för framtiden och intresset för din bostad ökar.

Var finns det bredband?

På ServaNets hemsida kan du få en överblick på var det finns bredband och var det är på gång att ansluta till bredband. www.servanet.se/anslut/harnosand

Kontakta ServaNet

Intresserad av fiber? Eller vill du bara veta mer, gå in på www.servanet.selänk till annan webbplats

ServaNets kundcenter
Telefon: 0200-120 035
E-post: info@servanet.se

Levande landsbygd - Landsbygd 2.0

Härnösand ska ha en levande landsbygd med ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö. Genom projektet Landsbygd 2.0 vill vi skapa förutsättningar för det.

Med tanke på besöksnäringens stora potential ligger stort fokus på att utveckla friluftslivet. Ett attraktivt friluftsliv på landsbygden blir en möjlighet att utveckla service och företag kopplade till besöksnäringen. Vi ska arbeta med att paketera upplevelser och sprida information och se till att anledningarna att bo i eller besöka vår landsbygd blir fler.

Här kan du läsa mer om projektet Landsbygd 2.0PDF (pdf, 529.8 kB)

EU loggor