Publicerad

Skola och arbetsliv arbetar tillsammans för bättre matchning

En bra kompetensförsörjning och sänkt arbetslöshet. Det är målet för Handelskammaren Mittsveriges projekt Framtidsvalet 2.0. Projektet ska underlätta för barn och ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete eller högre studier. Samverkan mellan skola och arbetsliv i alla deltagande kommuner ska också stärkas. Idag tog kommunstyrelsen i Härnösand beslut om att gå in som medfinansiär i projektet.

Ungdomar ska kunna göra medvetna val när det gäller studier och arbete. De som går i årskurs 8 och 9 i Sverige idag känner i snitt till cirka 30 olika yrken. I Standard för svensk yrkesklassificerings (SSYK:s) register finns över 8700 titlar.

– Projektet handlar om att få till bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Vilka yrken finns och vilka branscher har stort behov av arbetskraft? Vad har ungdomar för kunskap om dessa yrken och branscher? Syftet är att alla, oavsett social och kulturell bakgrund ska kunna göra medvetna och kloka val utifrån sina intressen och förmågor, säger Lars Liljedahl.

Kommunerna Härnösand, Örnsköldsvik, Ånge, Sundsvall och Timrå har tagit beslut om medfinansiering. Beslut väntas också från Kramfors och Sollefteå kommun och Region Västernorrland.