Publicerad

Restauranger slipper tillsynsavgift för alkoholförsäljning

bord på restaurang, mitt på bordet ett stort tejpat kryss

För att stötta restaurangbranschen under coronapandemin kommer kommunen inte att ta ut några avgifter för alkoholtillsynen för åren 2019 och 2020. Det har samhällsnämnden beslutat.

I början av december beslutade kommunstyrelsen att ersätta samhällsnämnden för förlorade intäkter om nämnden beslutade att inte ta ut någon tillsynsavgift. Det erbjudandet gällde även om samhällsnämnden skulle avstå från att ta ut avgifter för livsmedelstillsynen. Den frågan skickas nu vidare till kommunfullmäktige.

− Vi förstår att restaurangerna har det svårt och vill gärna hjälpa till så mycket vi kan, just avgifterna för livsmedelstillsynen kan vi som kontrollnämnd enligt lagen inte låta bli att ta ut, därför skickar vi ärendet vidare, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).