Sommartorget och Sommarkajen

kvinna som sitter på en grupp med målade trälådor. På marken ligger en hund

Sommartorget och Sommarkajen är två tillfälliga mötesplatser i Härnösand under sommaren 2021. Platserna är uppbyggda av sittmoduler och växtmoduler som tillsammans bildar ett slags ”vardagsrum” i utemiljön. Målet är att skapa härliga miljöer för aktiviteter, umgänge och för att ”bara vara”.

Sommartorget/Sommarkajen har kommit till genom ett fruktbart samarbete mellan Hantverkarna Härnösand, Härnösands Handelsförening, HÄR Handel & Möten, HEMAB och Härnösands kommun. I det här projektet hjälper Hantverksföretagen i Härnösand, som har klarat coronapandemin bra, sina kollegor inom handel, café och restaurang som har drabbats hårt av pandemin.

Sommartorget hittar du på torget och Sommarkajen på en del av parkeringsytan vid Skeppsbron (bolagskajen).

blå- och grönmålade lådor med blommor i samt en skylt som handlar om Sommartorget

Idé och gestaltning

”De offentliga rummen är platser som för invånare samman och uppmanar till möten och informationsutbyte. Det är här, på stadens torg och gator, vi ska se och möta de som är annorlunda än oss själva – det är här tolerans för olikheter ska fostras.

Det är vår grundidé till det som har blivit Sommartorget och Sommarkajen. Vi har velat skapa miljöer där människor kan mötas, göra saker tillsammans eller bara hänga.

Torget är den mest naturliga miljön för att skapa en tillfällig mötesplats för möten och informationsutbyten. Det är stadens centrum med närhet till många olika ytor för handel och aktiviteter.

Södra Skeppsbrons parkeringsplats är ocskå en bra plats för möten och aktiviteter. Bolagskajen är redan välbesökt vilket gör platsen enkel att utveckla för ytterligare liv och rörelse och fungerar som ett självständigt komplement till mötesplatsen på torget. På sikt ser vi hela Skeppsbron som ett utmärkt område för den här typen av tillfälliga mötesplatser och aktivitetsytor.”

Michael Mallinder-MacLeod, arkitekt och trainee i Härnösands kommun
Matildha Landström Litström, teknisk handläggare (landskapsarkitekt) i Härnösands kommun och tidigare trainee

Tillsammansarbete

en grupp människor står och sitter på en massa blå- och grönmålade lådor

Sommartorget/Sommarkajen är resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer.

Coronapandemin har slagit väldigt hårt mot vissa branscher, till exempel butiker, caféer och restauranger, medan exempelvis byggbranschen har haft ganska goda tider. I det här projektet hjälper Hantverksföretagen i Härnösand därför till för att stötta sina kollegor inom handel, café och restaurang.

Följande aktörer har varit med i projektet:

  • Hantverkarna Härnösand bidrar med material och med att bygga moduler.
  • Härnösands Handelsförening bidrar med pengar till HÄR Handel & Möten som gör att Resursgruppen, Härnösands kommun, kan bygga de resterande modulerna.
  • HEMAB bidrar med flaggspel på stan.
  • Härnösands kommun bidrar med samordning och gestaltningen av mötesplatserna.