Bygglov för företag

Som företagare så kan det ibland bli aktuellt att bygga nytt eller bygga ut för att kunna etablera sig eller för att göra det möjligt för företaget att växa och utvecklas. Här samlar vi all information för dig som kan behöva söka bygglov.

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Vårt löfte

Vi lovar att behandla din ansökan inom vissa tider. Läs mer om våra servicegarantier i informationsbladen:

Enkla vägen för bygglov i områden med detaljplanPDF (pdf, 55.9 kB)

Enkla vägen för bygglov i områden utanför detaljplanPDF (pdf, 56 kB)

Enkla vägen för förhandsbesked om bygglovPDF (pdf, 55.8 kB)

Enkla vägen för anmälningsärenden enligt plan- och bygglagenPDF (pdf, 55.6 kB)


Servicecenter

Universitetsbacken 3A
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se
Öppettider: vardagar 08.00-16.30

Har du ett pågående ärende och ska skicka in handlingar?
E-post: byggarenden@harnosand.se

Bygglovsansökan

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för. Här hittar du checklistor för de vanligaste byggprojekten. Det kan komma att krävas ytterligare handlingar.

Gör bygglovsansökan direkt på webben

Glöm ej - Du kan behöva söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Ansök om strandskyddsdispens

Glöm ej - Du kan behöva en nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. länk till annan webbplatsDu beställer den på Samhällsförvaltningen Härnösand. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst (klicka på länken nedan) eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats