Torghandel

Goda morötter

Härnösands torg har långa och stolta traditioner som torghandelsplats och är även idag en mötesplats för våra invånare.

Torget är dessutom handikappvänligt ombyggt, för att passa rullstolsburna och rörelsehindrade. För dig som vill syssla med torghandel finns lite att tänka på, men kommunen hjälper dig att komma igång.

Försäljning får ske vardagar mellan 09.00 - 18.00, lördagar och helgdagsaftnar samt söndagar mellan 09.00 - 17.00, ifall inte Samhällsnämnden medgivit undantag eller beslutat annat.

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Elkostnad

Saluplats 3 x 4 meter, per dag

165 kr

10 amp 16 kr / dag

Saluplats 3 x 4 meter, per vecka

825 kr

10 amp 550 kr / år

Saluplats 3 x 4 meter, per år

1979 kr

16 amp 192 kr / dag

Saluplats 3 x 6 meter, per dag

247 kr

16 amp 8248 kr / år

Saluplats 3 x 6 meter, per vecka

1237 kr


Saluplats 3 x 6 meter, per år

2969 kr


Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI).
Priser för 2020 är uppdaterade från och med 2020-01-15.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

Kontakt och service:

Telefon växel: 0611-34 80 00