Torghandel

Trädgårdsgatan.

Härnösands torg har långa och stolta traditioner som torghandelsplats och är även idag en viktig handels- och mötesplats för våra medborgare.

Torget är dessutom handikappvänligt ombyggt, för att passa rullstolsburna och rörelsehindrade. För dig som vill bedriva torghandel finns lite att tänka på, men kommunen hjälper dig att komma igång.

Försäljning får ske vardagar mellan 09.00 - 18.00, lördagar och helgdagsaftnar samt söndagar mellan 09.00 - 17.00, ifall inte Samhällsnämnden medgivit undantag eller beslutat annat.

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Elkostnad

Saluplats 3 x 4 meter, per dag

154 kr

10 amp 15 kr / dag

Saluplats 3 x 4 meter, per vecka

770 kr

10 amp 514 kr / år

Saluplats 3 x 4 meter, per år

1850 kr

16 amp 180 kr / dag

Saluplats 3 x 6 meter, per dag

230 kr

16 amp 7710 kr / år

Saluplats 3 x 6 meter, per vecka

1155 kr


Saluplats 3 x 6 meter, per år

2775 kr

 

Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI).

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

Vill du veta mer om Torghandel kontakta servicenter:

Sambiblioteket
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40 servicecenter@harnosand.se