Undersökning för att förbättra servicen

För att förbättra vår service hoppas vi att du som nyligen har haft ett ärende hos kommunen vill delta i undersökningen ”Löpande insikt”. Undersökningen riktar sig till både företag och privatpersoner och görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Undersökningen går till så att du får en enkät skickad till dig med frågor om hur du upplevde hanteringen av ditt ärende. Vi kommer inte att kunna se vem som har svarat eller hur. Resultaten presenteras för kommunen i sammanställd form där det inte går att identifiera person eller företag.

De områden som undersöks är:

  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd