Näringsliv och arbete

Stadskärnan är genuin och levande och alldeles intill E4-genomfarten har vi ett nytt handelsområde, Ankaret. Det finns flera mindre industriföretag och plats för ännu fler. Nya industritomter i olika storlekar finns planlagda. Inom 45 minuters restid bor 150.000 människor, vilket gör regionen till en av Norrlands största arbetsmarknader.

Vi växer starkt nu!

  • 2017-07-07

    Är du vår nya översiktsplanerare?

    Annons översiktsplanerare
    Tillväxtavdelningen söker nu en kollega som får ansvar för kommunens översiktsplan och som även ska bidra till strategierna för kommunens långsiktiga och hållbara utveckling.