Näringsliv och arbete

Stadskärnan är genuin och levande och alldeles intill E4-genomfarten har vi ett nytt handelsområde, Ankaret. Det finns flera mindre industriföretag och plats för ännu fler. Nya industritomter i olika storlekar finns planlagda. Inom 45 minuters restid bor 150.000 människor, vilket gör regionen till en av Norrlands största arbetsmarknader.

Vi växer starkt nu!

  • 2017-06-14

    BizMakers företag presenterade sig

    Deltagare vid en lunch hos inkubatorn BizMaker på Sambiblioteket i Härnösand.
    BizMaker är en inkubator för innovativa företag i en utvecklingsfas. Tre av företagen i Härnösand presenterade sig närmare under en lunch med ledande politiker och tjänstemän från både kommunledningen och samhällsnämnden.