Informationskväll med tema bokföring

Bild med anteckningsböcker, människor, diagram med mera

Välkommen till en kostnadsfri informationskväll då vi går igenom grunderna för bokföring.

Experter från PwC informerar bland annat om:

  • lagar och regler som ska följas
  • bokföringens syfte
  • bokföringstermer: intäkter och kostnader, tillgångar och skulder m.m.
  • debet och kredit - hur bokföring går till i praktiken
  • avstämningar
  • resultat- och balansrapport - hur tolkar man siffrorna

Datum, tid och plats

9 maj 2017
Kl. 18-20
Näringslivsenheten
Nybrogatan 13
Härnösand

Anmäl dig till bokföringskvällen