Härnösand Energi & Miljö AB

Grön bil och matavfallspåse

Varför ställer Härnösand Energi & Miljö AB ut på Fokus Företagsmässa 2016?

– Fokus Företagsmässa är en fin mötesplats som vi vill värna och vara med och utveckla.

Det säger Andreas Einarsson som är marknads- och kommunikationschef på HEMAB, ett företag som deltagit i och stöttat Fokus Företagsmässa i flera år.

– Det är ett bra tillfälle för Härnösands företag att möta både varandra och allmänheten. Sådana arenor är viktiga för Härnösands utveckling.

Vid årets mässa kommer HEMAB att fokusera mycket på framtidens transporter och förnybara bränslen. På Älands Återvinningsanläggning byggs nu en biogasanläggning som ska förvandla Härnösandsbornas matavfall och avloppsslam till biogas som sedan kan tankas i biogasmacken intill Highway Hotel.

En laddstation för elbilar finns vid Coop och det finns långt gångna planer på att bygga fler laddstolpar på olika platser i stan. Utanför mässan kommer HEMAB att göra gemensam sak med Bilbolaget och Berners när det gäller framtidens bilar och bränslen.

– Förnybara transporter är en stor och viktig utmaning. Det är både roligt och bra att vi kan samarbeta med lokala bilföretag i den frågan.

Inne i mässhallen kommer valda delar av bolagets övriga verksamhet att visas upp. Andreas Einarsson ser fram emot ännu en Fokus Företagsmässa.

– Mässan har haft en positiv utveckling med fler utställare och besökare för varje år. Och flytten till Härnösand Arena innebar ett lyft, den är väldigt fräsch och bra för det här.

Andreas Einarsson

Andreas Einarsson

Härnösand Energi & Miljö AB
Verksamhet:
Fjärrvärme/vindkraft, renhållning/återvinning, vatten och avlopp, biogas, bredband och elnät
Ägare: Härnösands kommun
Antal anställda: Ca 130
Omsättning: Ca 300 Mkr

Sidansvarig

Sidansvarig:

Uno Jonsson
Kommunstyrelseförvaltningen
0611-34 82 52