Länsförsäkringar Västernorrland

Kundtjänst Länsförsäkringar Västernorrland

Varför ställer Länsförsäkringar Västernorrland ut på Fokus Företagsmässa 2016?

– Länsförsäkringar är ett bolag som verkar lokalt och därför är vi gärna med och stöttar arrangemang som Fokus Företagsmässa.

Det säger Per Bodin på Länsförsäkringar Västernorrland. Länsförsäkringar är en riktig veteran när det gäller Fokus Företagsmässa och företaget har varit med vid alla tidigare tillfällen.

– Mässan är väl inarbetad och har fått stort genomslag både bland företagare och privatpersoner. Och inte bara bland Härnösandsbor, det kommer ju även besökare från grannkommunerna.

Länsförsäkringar är ett av länets äldsta företag, grundat redan 1844. Under många år var det ett renodlat försäkringsbolag och bolaget har fortfarande en stark ställning på den lokala marknaden. När det gäller försäkringar ligger marknadsandelen på ungefär 30 procent.

På senare år har banktjänster och fastighetsförmedling tillkommit. Kunderna är
både företag och privatpersoner. Men kunderna är inte bara kunder utan också
ägare.

– Det gör oss till ett rätt annorlunda bolag. De vinster som uppstår går
tillbaka till våra kunder på ett eller annat sätt.

Under Fokus Företagsmässa kommer alla tre verksamheterna att finnas på plats
för att visa upp sig och möta människor.

– Vår stora fördel är den lokala närvaron, närheten till kunderna. Kunderna vet
vilka vi är som jobbar på Länsförsäkringar, säger Per Bodin.

Per Bodin

Per Bodin

Länsförsäkringar Västernorrland
Grundat: 1844
Verksamhet: försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling
Huvudkontor: Härnösand
Ägare: Samtliga kunder
Omsättning: 490 Mkr
Antal anställda: ca 125, varav 63 i Härnösand

Sidansvarig

Sidansvarig:

Uno Jonsson
Kommunstyrelseförvaltningen
0611-34 82 52