Förstudie kreativa näringar som tillväxtfaktor

I Härnösands kommun finns en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna med omfattande verksamhet inom tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare och en offentlig sektor inom arkiv, scenkonst, bibliotek, science center, muséer. Men trots starka aktörer och flera arenor för kreativa näringar att mötas på, har inte Härnösand den tillväxt och den betydande roll för andra regionala aktörer som vi borde ha utifrån våra goda förutsättningar. 

Med utgångspunkt från detta vill vi undersöka hur vi kan skapa ett kluster, eller samverkansområden inom kreativa näringar som bidrar till Härnösands och regionens tillväxt. Det innebär även att vi måste kartlägga aktörernas mötesplatser, processer, oavsett bransch, samt hur det kan matchas med finansiering och rådgivare i innovationssystemen både lokalt, regionalt och nationellt.  

Vi vill med detta skapa ett klimat som gör Härnösand till Norrlands växtzon nr 1, för kreativa aktörer och idéer som bidrar till tillväxt och attraktion för hela regionen.

Förstudien Kreativa näringar som tillväxtfaktor är finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med Härnösands kommun och Landstinget Västernorrland.

Förstudien pågår från 1/7 2014 t.o.m. 31/12 2014.

Läs förstudieansökanPDF (pdf, 2.4 MB)

Läs presentation från workshop om kreativa näringar 19 novemberPDF (pdf, 523.6 kB)

Läs presentation från slutkonferens 11 decemberPDF (pdf, 822.3 kB)

Förstudie Graffman, Kreativa näringar som tillväxtfaktorPDF (pdf, 2.2 MB)

Bilaga 1, respondenter och deltagarePDF (pdf, 76.9 kB)

Bilaga 2, fallstudie MannheimPDF (pdf, 277.1 kB)

För mer information, kontakta:

Anneli Kuusisto, utvecklare Härnösands kommun
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 070-550 67 70

Olle Lidgren, näringslivsutvecklare Härnösands kommun
E-post: olle.lidgren@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 57

Logotyp: EU, Härnösands kommun och Landstinget Västernorrland.