KKN i samverkansavtal med MIUN

Sambiblioteket i Härnösand

Inom ramen för kommunens samverkansavtal med Mittuniversitetet görs förstudie med detta mål:
leverera ett underlag till en projektansökan för uppstart av ett regionalt strategiskt nätverk, RSN, inom KKN. Förstudien bygger på forskning om start och utveckling av RSN mellan konkurrerande aktörer och fokus på affärsmodellinnovationer. Det har även gjorts en workshop 26 maj på tema:

  • Kulturella och kreativa näringar (KKN) som tillväxtfaktor
  • Hur och vad kan vi samarbeta kring?
  • På vilken sätt kan vi koordinera pågående aktiviteter för att med gemensam kraft lyfta KKN-näringen och dess utövare i regionen?

Ladda ner presentationer, sammanfattning och anmälda deltagare till workshop

Rapport workshopPDF (pdf, 10.1 MB)

Workshop 26 majPDF (pdf, 501.8 kB)

Workshop 26 maj med resultatPDF (pdf, 522.3 kB)

Creative Momentum presentation 26 majPDF (pdf, 2.9 MB)

CoompanionPDF (pdf, 184.3 kB)

Deltagarlista 26 majPDF (pdf, 98 kB)