Projekt hotell Kanaludden

Skissbild från arkitekterna TM Konsult över det tilltänkta hotellet på Kanaludden.

Skissbild från arkitekterna TM Konsult över det tilltänkta hotellet på Kanaludden.

Beslutet är taget för ett destinationshotell på Kanaludden

Sista avgörande beslutet är taget för ett destinationshotell på Kanaludden i Härnösand
Nu har Kommunfullmäktige sagt ja till detaljplanen för Kanaludden. Det innebär att ett nytt hotell kan byggas bredvid Simhallen i Härnösand.