Projekt hotell Kanaludden

Skissbild från arkitekterna TM Konsult över det tilltänkta hotellet på Kanaludden.

Skissbild från arkitekterna TM Konsult över det tilltänkta hotellet på Kanaludden.

Ett nytt destinationshotell planeras på Kanaludden, intill Simhallen. På de här sidorna kan du läsa mer om projektet och vad det innebär för Härnösands utveckling.

Klicka på bilden nedan så får du en tänkt flygtur runt och in i det nya hotellet.

Klicka här för att titta på skisser och vybilder från hotellet