Plan- och miljöfrågor

Information om plan- och miljöfrågor hittar du i planprogrammetPDF (pdf, 1.4 MB)

Planen kommer att hanteras av Samhällsnämnden i slutet av april. Därefter går samrådshandlingen ut till allmänheten.