Nyheter och press

Här kan du ta del av pressmeddelanden och annan information som publicerats om projektet.

Detaljplan för Kanaludden godkänd
Läs nyhet och se senaste hotellskissernalänk till annan webbplats

Beslut i Kommunfullmäktige gällande drift av simhall
Läs beslut i Kommunfullmäktige 20 juni 2016PDF (pdf, 670.9 kB) (se §89 i protokollet)

Detaljplan för hotell vid Kanaludden
Samhällsnämnden har i § 192 2016-10-20 fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Ön 2:52 med flera, hotell vid Kanaludden. Ärendet kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2016.
Läs mer och se planhandlingar

Beslut gällande inkomna överklaganden av tjänstekoncession
Beslut inhibition Förvaltningsrätten 2016-07-20PDF (pdf, 1.9 MB)

Beslut inhibition Kammarrätten 2016-08-08PDF (pdf, 271.8 kB)

Avgörande steg mot nytt hotellPDF (pdf, 166 kB)

Höga Kusten får nytt destinationshotell i maritim stadsmiljöPDF (pdf, 26.7 kB)

Dialog med flera intressenter kring utveckling av KanaluddenPDF (pdf, 82.7 kB)

Härnösand söker en entreprenör som vill driva både hotell och simhall vid KanaluddenPDF (pdf, 45 kB)

Nytt hotell vid simhallen skapar 45 nya jobb