Om projektet

Efter att avsiktsförklaringen skrivits, se process och pressmeddelande, kommer kommunstyrelsens tillväxtavdelning och samhällsförvaltningen i Härnösands kommun tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling och andra aktörer utveckla förutsättningarna för tillväxt i samband med den etablering av ett nytt hotell som nu genomförs i Härnösand.

Ambitionen är att skapa ett alldeles särskilt vackert funktionellt område med unika kvalitéer och kompletterande funktioner vid Sveriges vackraste kust med ett högklassigt hotell som tillsammans med många andra företag och verksamheter ska ge upplevelser utöver det vanliga.

Senast 2016-08-31 ska ett utvecklingsförslag för området vara klart och under den tiden kommer dialog med berörda aktörer ske.