Bakgrund

Redan 2007 diskuterades frågan om att Härnösand behöver ytterligare hotellkapacitet för att kunna utveckla besöksnäringen och för att man ska kunna ordna större konferenser. 

Under ett antal år har man undersökt hotellmarknaden och fört dialog med olika intressenter. En analys gjordes kring förutsättningarna att lyckas med en hotelletablering. Den visade att det kan fungera med en ny hotelletablering i Härnösand, kalkylen blir tuff, läget och möjligheter att dra gäster flera veckodagar är avgörande om det ska kunna bli möjligt.

År 2008 påbörjades en planändring för att möjliggöra ombyggnation för trafikstruktur, ett framtida utomhusbad och hotell. Planen beslutades i Kommunfullmäktige 2010, dock utan hotell.

Samhällsnämnden beslutade om ny detaljplaneändring september 2013 med syfte att möjliggöra för hotell i anslutning till Simhallen. Ett planprogram var ute på samråd våren 2013. Tanken är att kommunen och entreprenören ska fortsätta att driva planarbetet tillsammans när man ser att hotellet kan bli verklighet. I planarbetet kommer kommunen att ställa höga krav på gestaltning och utformning.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2014 att gå ut med en inbjudan där företag får lämna in intresseanmälningar om att driva och utveckla simhallen, närområdet och samtidigt förvärva tomt avsedd för att bygga ett hotell i anslutning till simhallen.

Utdrag ur Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll gällande alternativ drift av Simhallen.PDF (pdf, 664.4 kB)